Niemisel

Byn ligger vid Råne älv cirka 50 kilometer (fågelvägen) nordost om Luleå.
Byn, som är mycket utspridd, ligger på båda sidor om Råne älv men har sitt centrum vid Kvarnån där vägarna från Råneå, Boden, Morjärv och Gunnarsbyn möts.

I byn finns daghem, lanthandel samt en automatbensinstation. Bussförbindelse finns till Boden och Råneå.

Bad finns vid Råne älven nära centrum och vid Sandviken, där älven bildar en milslång sjö som heter Degerselet.

Järnvägen Boden-Haparanda passerar Niemisel och dess numera nedlagda järnvägsstation. Stationshuset används för närvarande som kontor av Skanska och Banverket. Godstrafik bedrivs på banan för transporter till och från Torneå och Karlsborgsverken.

Strax norr om byn finns berget Snipen med en av Sveriges mest berömda klätterklippor. Sydväst om byn finns kalottberget Snöberget, ett 240 m högt berg med vidsträckta klapperstensfält samt en orörd urskog som under senare år efter påtryckningar från bland annat Greenpeace blivit ett naturreservat.

Kontaktperson

Niemisels Intresseförening:

Ulrika Ek 070-519 98 51