Råne Älvdal

Niemisel och Gunnarsbyområdet består av ett 30-tal byar med ca 1000 personer.

Vi erbjuder högklassig boendemiljö i naturens närhet längs Råne älv, Sveriges största outbyggda skogsälv, och dess biflöden.

Här finns fina möjligheter till jakt, fiske, kräftfiske samt bär- och svampplockning. Dessutom kan man göra skoterutflykter efter leder, rida och vandra.

Vi har rik flora och fauna, rena vattendrag och möjlighet att odla sin egen täppa.

Service i bygden

- Apoteksombud
- Barn- och ungdomsverksamhet
- Bokbuss
- Brandkår
- Café och Diversehandel
- Distriktsvård
- Fiberbredband
- Folkets Hus med biograf
- Friskvårdsanläggning
- Förskola och Fritids
- Grundskola klass 1-6
- Hemtjänst
- Idrottsanläggningar
- Lanthandel
- Rättvisebutik
- Servicepunkt
- Tankstation
- Turistinformation
- Återvinningscentral
- Återvinningsmarknad