Råne älvdalsbygdens utveckling som huvudmål

Råek står för Råne älvdals rådet i Gunnarsby församling ekonomiska förening.
Vi bildades 1999 och är en medlemsägd ekonomisk förening som idag består av ca 300 privatpersoner och 30 företag/föreningar.

Råek arbetar med att stärka samverkan mellan byarna, förbättra bygdens service, skapa arbetstillfällen samt öka inflyttningen till Råne älvdal.

Råeks arbetsområden

- Allmän service
- Administration
- Erbjuder lediga lokaler
- Förenings- och företagsservice
- Informationsspridning
- Landsbygdsutveckling
- Lokal turistinformation


- Marknadsföring
- Samordna och driva projekt
- Servicepunkten
- Uppdrag på entreprenad
- Återvinningsmarknad
- Återvinningscentral

 

Bli medlem i Råek!

Ju fler medlemmar vi är, desto tyngre väger våra argument för utveckling av landsbygdens service.

Vi har en blygsam engångsavgift:
Företag/förening: 1000 kr
Privatperson: 100 kr

Bankgiro: 5553 - 4382

Kom ihåg att ange namn och adress så skickar vi andelsbevis till Dig!

Råeks styrelse

Ordförande:
Peter Selberg, Nyvägen

Vice ordförande:
Jonny Hallman, Valvträsk

Verkställande ledamot:
Jenny Engström, Gunnarsbyn


Övriga ledamöter:
Camilla Svanberg, Sörbyn
Ingrid Stridfeldt, Sörbyn
Johanna Karlberg, Lillånäs
Rolf Tallus, Sörbyn
Hans Engström, Valvträsk
Kalle Önneskog, Gunnarsbyn
Mikael Dalman, Dalbacka